Od informacji do wiedzy, czyli jak robić użytek z monitoringu mediów?

Multum wiadomości, które do nas docierają lub znajdują się na wyciągnięcie ręki są ciężkie do przetworzenia. Znalezienie przydatnych informacji w gąszczu mniej znaczących może sprawić duży problem. Ten artykuł odpowie wam na pytanie jak od informacji przejść do wiedzy, czyli jak zrobić użytek z monitoringu mediów.

Monitoring mediów to usługa, która wykorzystywana jest  w public relations. Posługując się nią użytkownik może wyszukać interesujące go materiały pojawiające się w prasie, telewizji, radio czy w przestrzeni digitalowej. Użytek z monitoringu mediów to przede wszystkim dostęp do dużej ilości danych  z kopiami treści medialnych.

Pozyskiwanie danych

Cechą charakterystyczną informacji publikowanych w internecie jest ich mnogość, rozproszenie i tematyczne zróżnicowanie. Informacje są więc wszechobecne, wydają się dostępne na wyciągnięcie ręki i na dotyk klawiatury każdego internauty. O ile jednak klawiatura ma pewien układ, w zasadzie niezmienny i każdemu dobrze znany, o tyle informacje w sieci nie tworzą przeważnie „układów” – brak im widocznej struktury i organizacji. Jeśli już jakieś informacje tworzą układy albo klastry, to przeważnie są one efemeryczne, zmienne, płynne, a przez to – trudno uchwytne dla użytkowników Internetu. A przynajmniej dla większości z nich, tych którzy analizą informacji nie zajmują się zawodowo. Opanowanie tego informacyjnego chaosu i przekształcenie go w pewną uporządkowaną całość (strukturę) to podstawowy użytek z monitoringu mediów.

Zarządzanie informacją

Monitoring umożliwia nie tylko „tropienie” i „śledzenie” wybranych informacji (treści), ale także – po ich trafnym zidentyfikowaniu – strukturyzowanie ich w układy (bazy). Proces – mówiąc metaforycznie – „czytania ze zrozumieniem” internetu zaczyna się z momentem uporządkowania zebranych informacji według przyjętych kryteriów (porządkowania i budowania struktury bazy). Uporządkowane informacje tworzą wiedzę. Monitoring umożliwia zatem nie tylko zbieranie i selekcjonowanie informacji (funkcja porządkująca monitoringu), ale także zdobywanie wiedzy (funkcja, nazwijmy ją, analityczna). Dzięki narzędziom do monitoringu stron WWW – narzędziom, którymi dysponuje Newspoint – możliwym jest kontrolowanie rozproszonych treści internetowych i zarządzanie nimi. Zarządzanie informacją, a potem wiedzą, to kolejne funkcje monitoringu, które wykorzystywane są nie tylko w celach czysto poznawczych, ale także dla celów praktycznych. Poprzez cele praktyczne można rozumieć cele biznesowe, jakie chcemy osiągnąć dzięki pozyskanej wiedzy o konkretnym wycinku wirtualnej rzeczywistości.

Analiza danych

W centrum monitoringu jest więc informacja: rozproszona, przytłaczająca swoją liczebnością i różnorodnością. W kontekście masowości informacji pojawia się pytanie o ich znaczenie, a więc na ile konkretna informacja albo informacje są istotne dla nas jako użytkowników sieci. Określenie wagi czy istotności konkretnych informacji jest jednym z najważniejszych etapów w monitoringu i ma już charakter czysto analityczny. Oznacza to, że poprzez analizę informacji określamy miejsce, jakie ona zajmuje wśród innych informacji; w jakich kontekstach się ona pojawia i jak często, kto jest jej autorem (nadawcą) i do kogo jest adresowana (odbiorca), jaki wywiera (albo może wywierać) wpływ na innych użytkowników sieci etc. Monitorowanie informacji/treści internetowych jest związane w takim razie nie tylko z ich „śledzeniem” i organizowaniem w zbiory danych, ale także i z analizą tak pozyskanych i ustrukturyzowanych treści (danych). Dlatego wspólnym mianownikiem, łączącym oczekiwania naszych klientów, jest zapotrzebowanie zarówno na informacje, jak i na ich analizę.  

Z punktu widzenia naszych klientów, ilość informacji, z którą dziś muszą sobie radzić marki, może przytłaczać i wprowadzać pewien poznawczy chaos i dezorientację. My strukturyzujemy te informacje i prezentujemy jako użyteczne źródło wiedzy. Dzięki naszym narzędziom klienci mogą badać i analizować interakcje na styku firmy i jej otoczenia. Udostępniamy zatem narzędzia, które umożliwiają markom uzyskiwanie przewagi informacyjnej np. w zarządzaniu strategiami komunikacyjnymi czy reagowaniu na kryzysy wizerunkowe. Innymi słowy: pomagamy naszym klientom wchodzić w interakcje z użytkownikami różnych typów mediów, analizować dane i wyciągać z nich wnioski niezbędne w rozwoju biznesu.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *