Płeć przełożonego ma znaczenie? – badanie

Gdy IQS zaprosił nas do współtworzenia badania dotyczącego postrzegania kobiety jako szefa wiedzieliśmy, że musimy w tym uczestniczyć. Oto efekty naszej współpracy.

Kobieta – szef to przede wszystkim synonim porządku i kontroli. Mężczyzna szef – władzy/statusu. W internetowej dyskusji na temat przełożonych zdecydowanie częściej podejmowany jest temat szefa – mężczyzny. Agencja badawcza IQS wraz z agencją monitorowania mediów – Newspoint przeanalizowały, czy płeć przełożonego ma znaczenie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą IQS kobieta jako szef najczęściej kojarzona jest z porządkiem i kontrolą (56% wskazań). Ale to nie wszystko: kobiety na stanowiskach kierowniczych kojarzą się również z:

 • wiedzą (37%), przy czym silniej zauważają to kobiety (42%) niż mężczyźni;
 • pasją i zaangażowaniem (30%). Jest to szczególnie istotne dla najmłodszej grupy badanych 15-24 lata.
 • władzą/statusem (29%) – najsilniej widoczne dla grupy 15-24 lata (35%)
 • pomysłowością i zaufaniem (27%)
 • odwagą (25%)
 • opieką (21%).

W przypadku mężczyzn – najsilniej wybił się atrybut władzy (65%).  Zwracają na to uwagę przede wszystkim kobiety (71%). Na kolejnych miejscach znalazły się:

 • porządek i kontrola (44%) – tę cechę przypisują sobie raczej sami mężczyźni (51%)
 • wiedza (41%)
 • odwaga (35%)
 • zwycięstwo (33%) – silniej zauważane przez kobiety (35%)
 • prostota (25%).

Na pytanie, które błędy często zdarzają się kobietom – szefom, wskazano przede wszystkim emocjonalny styl zarządzania (47%). W takim samym stopniu zwracają na to uwagę kobiety i mężczyźni.  Na drugim miejscu znajdują się: niska odporność na stres (39%), zbyt duża drobiazgowość (39%) oraz tendencja do wyolbrzymiania problemów (39%).  Co czwarty respondent (21%) wskazał  na brak wiary w siebie. Mężczyznom zdarza się zaś wytykanie błędów podwładnym (31%). Są też bardziej zorientowani na wynik, niż na relacje z ludźmi (29%). Bez względu na płeć szefom zdarza się przedkładać pracę nad życie prywatne.

A co wynika z analizy wzmianek w mediach społecznościowych?

W internetowej dyskusji na temat przełożonych zdecydowanie częściej podejmowany jest temat szefa – mężczyzny (80% wszystkich publikacji), który najczęściej utożsamiany jest z postacią prezesa firmy, członkiem zarządu lub osobą na innym stanowisku wysokiego szczebla.

Wydźwięk komunikacji w stosunku do obu płci jest w dużej mierze neutralny (w stosunku do mężczyzn 53% komentarzy, w stosunku do kobiet 48%), jednak w stosunku do kobiet wystąpiło więcej publikacji o zabarwieniu negatywnym (30%, odp. dla mężczyzn 20%). Tak więc jeśli piszą o kobietach szefach, to niestety nieco częściej źle niż dobrze…

Dodatkowo zaobserwować można następującą prawidłowość: częściej komentowane są w sieci sytuacje związane z przełożonym, jeśli jest on tej samej płci, co autor wpisu. To oznacza, że kobietom częściej towarzyszą w pracy nie do końca pozytywne emocje w stosunku do swojej przełożonej.

Szczegóły w załączonej infografice.

 

W komunikacie wykorzystano fragmenty z badania „Jakim szefem jest kobieta” – przeprowadzonego w marcu 2016 roku  z wykorzystaniem ankiety internetowej na panelu internautów Opinie.pl; N=500 reprezentatywna grupa internautów w wieku 15-50 lat. Realizator badania: IQS Sp. z o.o.

Ilościowa analiza przekazów medialnych, na podstawie słów kluczowych. Podczas badania wykorzystane zostały zasoby systemu Newspoint monitorującego ponad 10 tysięcy polskich portali internetowych, 130 tysięcy obcojęzycznych portali internetowych, polskie i zagraniczne social media – między innymi: Facebook, Twitter, You Tube, Google+, NK, Golden Line, Instagram, Pinterest, mniejsze platformy społecznościowe oraz fora i blogi. Okres badania 01.12.2015 – 31.05.2016. Realizator badania: Newspoint.

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *