Pieniądze lubią ciszę – NewsPoint o funduszach inwestycyjnych

W związku z napiętą sytuacją na warszawskiej giełdzie NewsPoint przygotował raport na temat wizerunku funduszy inwestycyjnych w internecie. Do zestawienia wybrano największe fundusze inwestycyjne uwzględnione w rankingu tygodnika Newsweek z listopada ubiegłego roku. Specjaliści z NewsPoint sprawdzili, w jakim kontekście pisano o funduszach inwestycyjnych w styczniu 2008 oraz jak kształtowała się ilość artykułów o TFI w 2007 roku.

TFI w styczniu 2008 – panika inwestorów

W styczniu 2008 w porównaniu z analogicznym miesiącem roku ubiegłego ilość artykułów poruszających tematykę funduszy inwestycyjnych niemalże potroiła się (styczeń 2007 – 565 publikacji). W ubiegłym miesiącu pisano na ich temat 1528 razy – najczęściej w kontekście spadków na giełdzie i spekulacji na temat nadchodzącego krachu. Styczeń został uznany za najgorszy miesiąc dla TFI w szesnastoletniej historii tego rynku. W publikacjach z 11 stycznia dość często podkreślano, że spadki te wywołał odpływ środków z funduszy średnich spółek. Kolejny bardzo ciężki dzień dla warszawskiej giełdy to 15 stycznia. Po publikacji danych o sprzedaży detalicznej w USA, WIG20 spadł w ciągu półtorej godziny o 3%. Od tego momentu w polskim internecie zaczęto pisać o panice wśród inwestorów – klienci TFI gwałtownie wyprzedawali jednostki uczestnictwa. Po kilku lepszych dniach nastąpił kolejny spadek WIG – aż o 5,6% (21 stycznia), jednak już pod koniec miesiąca zarządzający z funduszów prognozowali koniec fali odpływu kapitału z krajowych funduszy inwestycyjnych.

Publikacje o poszczególnych funduszach

Zespół NewsPoint przeprowadził analizę ilości publikacji z uwzględnieniem podziału na różne rodzaje funduszy. W ciągu całego 2007 roku najczęściej pisano o funduszach akcji (591), z których najczęściej wymienianym był Arka BZ WBK Akcji (391 publikacji). Następny w kolejności był Legg Mason wzmiankowany w 114 tekstach. Pozycja wymienionych funduszy w raporcie NewsPoint jest taka sama jak w raporcie Newsweeka, uwzględniającym wyniki finansowe.

Znacznie mniej pisze się o funduszach mieszanych (zwrównoważonych) (382 publikacje), z których najpopularniejszy był również należący do BZ WBK Arka Zrównoważony (209 publikacji) – podobnie jak Arka BZ WBK Akcji najlepszy w swojej kategorii w raporcie Newsweeka.

Mniej popularnym tematem są fundusze stabilnego wzrostu (215 artykułów), wśród których pod względem publikacji prym wiedzie BZ WBK Stabilnego Wzrostu (160). Prawie o połowę rzadziej pisano o funduszach obligacji (112 wzmianek), z których najczęściej wymieniano Skarbiec Depozytowy (45), AIG FIO Obligacji (43) oraz Arkę BZ WBK Obligacji (41) – liczba publikacji była zatem bardzo podobna. W tym przypadku zatem pozycja w rankingu Newsweeka nie miała do końca przełożenia na ilość publikacji w internecie, chociaż czołówka wyglądała podobnie: AIG TFI, Pioneer Pekao TFI, BZ WBK AIB TFI, Skarbiec TFI i ING TFI. Jeszcze mniej, niż fundusze obligacji, popularne w internecie były fundusze gotówkowe (91 artykułów).

Podsumowanie przygotowano przy wykorzystaniu usługi monitorowania internetu NewsPoint (www.newspoint.pl). Pliki ze szczegółowymi danymi na temat poszczególnych rodzajów funduszy znajdują się pod adresami:

 

https://pl.netsprint.eu/mailing/RaportNewsPoint/TFI_styczen_2008.pdf
https://pl.netsprint.eu/mailing/RaportNewsPoint/TFI_styczen_2007.pdf
https://pl.netsprint.eu/mailing/RaportNewsPoint/NewsPoint_fundusze_mieszane.pdf
https://pl.netsprint.eu/mailing/RaportNewsPoint/NewsPoint_fundusze_akcji.pdf
https://pl.netsprint.eu/mailing/RaportNewsPoint/NewsPoint_fundusze_gotowkowe.pdf
https://pl.netsprint.eu/mailing/RaportNewsPoint/NewsPoint_fundusze_stabilnego_wzrostu.pdf
https://pl.netsprint.eu/mailing/RaportNewsPoint/NewsPoint_fundusze_obligacji.pdf
https://pl.netsprint.eu/mailing/RaportNewsPoint/Fundsze_ogolnie_styczen2008.pdf

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *